Vad är en konsultmäklare?

Vad är en konsultmäklare och hur skaffar man en?

En konsultmäklare är någon som hjälper dig att skaffa ett uppdrag. Jag har skrivit den mest omfattande, uppdaterade och oberoende sammanställningen av konsultmäklare i Sverige här: Lista På Konsultmäklare i Stockholm | By Anna Leijon

Säg gärna till om någonting behöver uppdateras eller läggas till i den listan.