Ämne Svar Visningar Aktivitet
0 326 11 Januari 2022
3 52 18 Maj 2022
2 28 17 Maj 2022
4 53 17 Maj 2022
4 47 2 Maj 2022
7 103 2 Maj 2022
4 103 2 Maj 2022
7 200 16 April 2022
5 88 11 April 2022
3 126 27 Mars 2022
2 127 27 Mars 2022
4 116 27 Mars 2022
1 83 19 Februari 2022
3 157 9 Februari 2022
4 163 8 Februari 2022
7 130 2 Februari 2022
5 182 30 Januari 2022
2 186 28 Januari 2022
5 221 26 Januari 2022
4 158 25 Januari 2022
1 122 22 Januari 2022
3 141 22 Januari 2022
6 224 21 Januari 2022
5 286 17 Januari 2022
3 318 17 Januari 2022
1 153 12 Januari 2022
1 204 12 Januari 2022
2 176 12 Januari 2022
1 135 11 Januari 2022
1 380 11 Januari 2022