Ämne Svar Visningar Aktivitet
0 35 11 Januari 2022
2 18 26 Januari 2022
1 13 26 Januari 2022
5 38 26 Januari 2022
4 41 25 Januari 2022
1 35 22 Januari 2022
3 35 22 Januari 2022
6 126 21 Januari 2022
5 42 20 Januari 2022
5 139 17 Januari 2022
3 189 17 Januari 2022
1 82 12 Januari 2022
1 81 12 Januari 2022
2 108 12 Januari 2022
1 55 11 Januari 2022
1 199 11 Januari 2022
1 74 11 Januari 2022
1 65 11 Januari 2022
1 56 11 Januari 2022