Vad är fördelarna och nackdelarna med att vara frilansare?

Vad finns det för för- och nackdelar med att vara frilansare? Vad är extra bra och vad är mindre bra med det upplägget jämfört med att vara anställd av någon annan (en traditionell anställning)?

De främsta fördelarna skulle jag säga är: bestämma mer över sin egen tid, tjänar mer pengar, mer självständig och utan chef, korta uppdrag som är lätta att starta och avsluta (kortare uppsägningstid än traditionell anställning), du har dessutom pengar över i ditt bolag som du kan investera i utrustning eller andra projekt.

Nackdelarna skulle vara att känna trygghet och tillhörighet från sin arbetsgivare.