Vad finns det för pensions upplägg som egenföretagare?

Som anställd får man ibland väldigt generös pension. 10 % eller ännu mer. Hur fungerar det här och vad finns det för olika alternativ som egenföretagare? Vilket är det bästa alternativet för en frilansare?

2 gillningar

Din pension består av flera delar, där den grundläggande är den allmänna pensionen. Den tjänar du in till helt enkelt genom att få lön, eftersom en del av skatterna som är förknippade med löneutbetalningar går till din allmänna pension. Du tjänar allmän pension på årslöner mellan 20 431 och 572 600 kronor. På belopp över 572 600 kronor om året, eller 47 717 kronor i månaden, betalar du fortfarande lika mycket i skatt, men du tjänar inte in mer till din allmänna pension. Eftersom gränsen för statlig inkomstskatt ligger på 554 900 kronor om året, eller 46 242 kronor i månaden, är det inte helt ovanligt att man som egenföretagare styr sin lön till att vara kring de beloppen. Det är många som känner till att lön beskattas högt och att utdelning (till en viss gräns) beskattas lägre, men eftersom en del av skatten som är kopplad till lönen går till ens allmänna pension finns det skäl att ändå ta ut en del som lön.

Det du nämner, “10 % eller mer”, antar jag handlar om tjänstepension, och hur stor del av ens bruttolön som går till premier (avsättningar/sparande) till tjänstepension. Med tanke på de allmänt dystra pensionsprognoser som de med många år kvar till pensionen tycks ha vet jag inte om tio procent är att ses som så särskilt generöst, men å andra sidan tror jag det ligger bland de högre nivåerna sett till vad man kan få som anställd i någon annans bolag. Som egenföretagare får du inte göra avdrag för tjänstepensionspremier med mer än 35 procent av bruttolönen eller tio prisbasbelopp (483 000 kronor per år, eller 40 250 kronor per månad). Det är alltså tillåtet att betala in mer än så, men den överskjutande delen är då inte avdragsgill. Det innebär att de överskjutande delarna av inbetalningarna inte sänker företagets vinstskatt, trots att de sänker företagets vinst (eftersom det, något förenklat, finns mindre pengar kvar i kassan). För de premier tjänstepensionspremier som betalas in ska företaget också betala en särskild löneskatt på pensionskostnader. Den uppgår till 24,26 procent, och är avdragsgill. Man kan säga att den särskilda löneskatten motsvarar arbetsgivaravgifterna som företaget hade fått betala om det i stället betalade ut beloppet som lön, i stället för som pensionsavsättning.

Om en anställd har 554 900 kronor i lön under året får företaget maximalt göra avsättningar till en tjänstepension för den personen med min(554900*0,35, 483000) = 194 215 kronor under året (16 185 kronor i månaden), men eftersom det tillkommer en särskild skatt blir företagets verkliga kostnad ungefär 241 332 kronor för hela året, eller 20 111 kronor i månaden.

Ett alternativ till tjänstepension är direktpension. Det innebär att företaget sparar pengar och öronmärker dem till en anställd. Det kan göras genom exempelvis en kapitalförsäkring som pantsätts till den anställda. En fördel är att det inte tillkommer någon särskilt löneskatt, men en nackdel är att avsättningar till kapitalförsäkringar inte är avdragsgilla. Strikt sett är det nämligen ingen kostnad, eftersom tillgångarna är kvar i företaget. Eftersom de är kvar i företaget är det dock oerhört viktigt att de pantsätts till den anställda, så att de inte kan bli föremål för utmätning om företaget skulle hamna på obestånd, exempelvis för att någon riktar ett jättehögt skadeståndskrav mot företaget.

En fördel med den här typen av lösning är att man själv kan välja hur pengarna ska betalas ut, och framförallt när. Med en tjänstepension är man beroende av upplägget hos tjänstepensionsföretaget, och de många sådana har en gräns som gör att du inte kan börja ta ut tjänstepension förrän tidigast vid 55 års ålder. Dessutom har de förmodligen också krav och gränser på minsta och högsta hastighet för uttag. Med direktpension, exempelvis genom en kapitalförsäkring, är det upp till företaget och den anställda att komma överens om hur och när utbetalningarna ska ske.

Själv har jag valt en minimal tjänstepension för att det krävs att jag har det för att mitt tjänstepensionsföretag ska vilja ge mig sjukförsäkringar (ersättning för lön vid långvarig sjukdom). Den stora delen av mitt (eget) pensionssparande (dvs. utöver det allmänna) har jag som direktpension, dels för att jag tror att kapitalförsäkringen kommer ha lägre avgifter än motsvarande hos en tjänstepension, och dels för att jag inte vill låsa fast pengarna när jag har så många år kvar till 55 års ålder.

6 gillningar

@martin stort tack för ditt utomordentligt utförliga svar! Jag har också stora funderingar kring det här med pension och har inte riktigt knäckt den nöten än, även om jag har varit egen och frilansat nu i snart 4 år (!!!). Jag sparar självklart massa pengar privat osv, men jag behöver verkligen ta tag i det här jag med :stuck_out_tongue:

Så du får sjukförsäkring från ett tjänstepensionsföretag (är det en kvarleva från när du var anställd, eller?) eller är det så att du har valt det tjänstepensionsföretaget för att just få sjukförsäkringen? Får jag fråga varför du har det upplägget? Jag har också övervägt att skaffa sjukförsäkring, men har känt mig så frisk och ung än så länge (haha). Funderar starkt över att skaffa mig direktpension! Jag tror, precis som du, att det är det mest fördelaktiga upplägget givet åldersbegränsningar, avgifter och börsens utveckling.

Stort tack för ditt svar!!

1 gillning

Tack @martin för svaret! Jag undrar precis som @anna kring upplägget med sjukförsäkring vs tjänstepensionsföretaget? Vad är det för ett spännande upplägg du har där?

Direktpension låter verkligen som det bästa alternativet och speciellt med tanke på att man kan ta ut det mer fritt! Tack för hjälpen

1 gillning

Jag är inte någon expert på socialförsäkringssystemet, men vad jag förstår det får man ersättning från staten vid långvarig sjukdom upp till ett viss del av ens lön, eller, om man har en hög lön, upp till en viss maxgräns. Med en sjukförsäkring får jag ersättning för hela (eller åtminstone stora delar av) den resterande delen från mitt försäkringsbolag, som i det här fallet är Skandia. Varken staten eller Skandia fortsätter betala ut det här i all evinnerlighet, men det var i alla fall under ett bra tag, vid långvarig sjukdom.

För att få teckna en sådan sjukförsäkring behövde jag ha avsättningar till tjänstepension på minst fyra procent av min bruttolön, så det har jag. Utöver den premien (och den särskilda skatten som jag nämnde i mitt förra inlägg) betalar jag 25 kronor per månad i premiebefrielse (dvs. de fortsätter betala in de fyra procenten även om jag blir långvarigt sjuk) och 86 kronor per månad för sjukförsäkringen. I sammanhanget tycker jag det är så pass små belopp jämfört med den trygghet de ger (även om jag tror risken för långvarig sjukdom är liten!) att jag tyckte det var värt det. Jag ser dock inte den här tjänstepensionen som mitt primära icke-allmänna pensionssparande, så jag valde den lägsta möjliga nivån, som hos Skandia var fyra procent av bruttolönen (den lön som sjukförsäkringen ska täcka).

Skandia erbjuder även kapitalförsäkringar, men min kapitalförsäkring har jag hos Avanza eftersom de har lägre avgifter för den typen av produkt.

2 gillningar