Aktiebolag (AB), enskild firma eller annat alternativ?

Det finns flera olika alternativ på vilka man kan vara frilansare. Via tredjepartsföretag och utan att ha eget företag, genom att ha ett aktiebolag (AB), enskild firma och det finns dessutom handelsbolag. Vilket är bäst lämpat för frilanskonsultverksamhet?

Med dagens regler är ju aktiebolag typ alltid bäst för frilansare. Enskild firma är kanske ett alternativ om man inte vill stoppa in 25k i startkapital och kommer frilansa lite vid sidan av eller så i låg utsträckning. Via tredjepart kanske är ett alternativ om man inte vill sköta någon admin och bokföring, men om man har verksamhet i någon större utsträckning är det nog även då bättre att köra aktiebolag och anlita en bokföringsfirma för att minska adminbördan.

1 gillning