Ansvarsförsäkring - ett måste?

Har du eller vet du om någon som någonsin använt sin ansvarsförsäkring eller önskat att han/hon hade en? Det jag är ute efter är om den överhuvudtaget används, i vilka situationer den används eller hade kunnat användas och vilka konsekvenser dessa situationer kan leda till för den enskilde frilansaren.

I vissa kontrakt står det att man måste ha en, men det dubbelkollas i princip aldrig. Frågan är verkligen i vilken utsträckning detta är nödvändigt…
Tack på förhand!
/Anna